Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Tysk :: Leksjon 79 Mat: Mengder og beholdere

Ordliste

Flaske
Flasche (die)
Glass
Glas (das)
Boks
Dose (die)
Eske
Packung (die)
Sekk
Beutel (der)
Pose
Tasche (die)
Litt mer
Etwas mehr
Mer
Mehr
En porsjon
Eine Portion
Litt
Ein bisschen
For mye
Zu viel