Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Russisk :: Leksjon 73 Mat: Meieriprodukter

Ordliste

Meieriprodukter
Молочные продукты
Melk
Молоко
Iskrem
Мороженое
Smør
Масло
Ost
Сыр
Fløte
Крем
Frossen mat
Замороженные продукты