Leksjon i orduttale Lesekort Ordprøve Tre på rad Memo Lytt og svar

Japansk :: Leksjon 97 Kontor: Utstyr

Ordliste

Faks
fakkusu ki ファックス機
Kopimaskin
kopiー ki コピー機
Telefon
denwa 電話
Skrivemaskin
taipuraitaー タイプライター
Projektor
purojekutaー プロジェクター
Datamaskin
konpyuーta コンピュータ
Skjerm
gamen 画面
Fungerer skriveren?
purinta ga dousa shi te i masu ka プリンタが動作していますか?
Disk
disuku ディスク
Kalkulator
dentaku 電卓