Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Chinees :: Les 73 Voedsel: Zuivelproducten

Woordenschat

Melkproducten
rŭ zhì pĭn 乳制品
Melk
niú năi 牛奶
Ijs
bīng qí lín 冰淇淋
Boter
huáng yóu 黄油
Kaas
năi lào 奶酪
Room
năi yóu 奶油
Diepvriesproduct
bīng dòng shí pĭn 冰冻食品
Yoghurt
suān năi 酸奶
Eieren
jī dàn 鸡蛋