Nederlands Chinees Les 63 Woordenschat les

Chinees :: Les 63. Restaurant: Aan de tafel

loading

Woordenschat :: Chinees Nederlands

yĭn liào 饮料
Drankje
qĭng jiā bīng 请加冰
Met ijs
sháo 勺
Lepel
dāo 刀
Mes
chā 叉
Vork
bēi zi 杯子
Glas
pán zi 盘子
Bord
chá dié 茶碟
Schotel
chá bēi 茶杯
Kop
wŏ xū yào yī tiáo cān jīn 我需要一条餐巾
Ik heb een servet nodig
wŏ bù xiăng yào hú jiāo 我不想要胡椒
Ik wil geen peper
hú jiāo yáo píng 胡椒摇瓶
Peperbus
qĭng bă yán dì gĕi wŏ 请把盐递给我?
Kunt u me de zout aangeven?
yán píng 盐瓶
Zoutbus