Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Chinees :: Les 63 Restaurant: Aan de tafel

Woordenschat

Drankje
yĭn liào 饮料
Met ijs
qĭng jiā bīng 请加冰
Lepel
sháo 勺
Mes
dāo 刀
Vork
chā 叉
Glas
bēi zi 杯子
Bord
pán zi 盘子
Schotel
chá dié 茶碟
Kop
chá bēi 茶杯
Ik heb een servet nodig
wŏ xū yào yī tiáo cān jīn 我需要一条餐巾
Ik wil geen peper
wŏ bù xiăng yào hú jiāo 我不想要胡椒
Peperbus
hú jiāo yáo píng 胡椒摇瓶
Kunt u me de zout aangeven?
qĭng bă yán dì gĕi wŏ 请把盐递给我?
Zoutbus
yán píng 盐瓶