Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Chinees :: Les 60 Het winkelen: Sieraden

Woordenschat

Juwelier
zhū băo Shāng 珠宝商
Juwelen
zhū băo 珠宝
Horloge
shŏu biăo 手表
Broche
xiōng zhēn 胸针
Ketting
xiàng liàn 项链
Oorbellen
ĕr huán 耳环
Ring
jiè zhi 戒指
Armband
shŏu zhuó 手镯
Kunt u me het horloge laten zien?
nĭ néng gĕi wŏ kān yī xià nà ge shŏu biăo mā 你能给我看一下那个手表吗?
Hoeveel kost het?
zhè ge duō shao qián 这个多少钱?
Het is te duur
tài guì le 太贵了
Heeft u iets goedkopers?
nĭ yŏu pián yí xiē de mā 你有便宜些的吗?
Kunt u dit als kado inpakken, alstublieft?
nĭ kĕ yĭ bă tā bāo zhuāng chéng lĭ pĭn mā 你可以把它包装成礼品吗?
Hoeveel ben ik je schuldig?
wŏ qiàn nĭ duō shao qián 你欠你多少钱?