Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Chinees :: Les 58 Het winkelen: Kleding

Woordenschat

Ik draag een grote maat
wŏ chuān dà hào de 我穿大号的
Middelgroot
zhōng háo 中号
Klein
xiăo hào 小号
Heeft u een grotere maat?
nĭ yŏu dà yī diăn de mā 你有大一点的吗?
Heeft u een kleinere maat?
nĭ yŏu xiăo yī diăn de mā 你有小一点的吗?
Dit is te strak
zhè ge tài jĭn le 这个太紧了
Het past me goed
zhè ge zhèng hăo 这个正好
Waar kan ik een zwempak vinden?
nă lĭ yŏu yóu yŏng yī 哪里有游泳衣?
Kleding
yī fu 衣服
Bloes
nǚ chèn shān 女衬衫
Jurk
lián yī qún 连衣裙
Kortebroek
duăn kù 短裤
Ik ga het kopen
wŏ măi tā le 我买它了
Ik hou van dit shirt
wŏ xĭ huan zhè jiàn chèn shān 我喜欢这件衬衫