Nederlands Chinees Les 55 Woordenschat les

Chinees :: Les 55. Rond de stad: Transport

loading

Woordenschat :: Chinees Nederlands

wŏ xū yào yī liàng jì chéng chē 我需要一辆计程车
Ik heb een taxi nodig
chē fèi shì duō shao qián 车费是多少钱?
Hoeveel kost de rit?
jiāo tōng 交通
Verkeer
zhí shēng fēi jī 直升飞机
Helikopter
fēi jī 飞机
Vliegtuig
huŏ chē 火车
Trein
dì tiĕ zhàn 地铁站
Metro station
chuán 船
Boot
zì xíng chē 自行车
Fiets
kă chē 卡车
Vrachtwagen
qì chē 汽车
Auto
gōng gòng qì chē 公共汽车
Bus
tíng chē chăng 停车场
Parkeer garage
tíng chē shōu fèi biăo 停车收费表
Parkeer meter