Nederlands Chinees Les 36 Woordenschat les

Chinees :: Les 36. Lichaam: Hoofd

loading

Woordenschat :: Chinees Nederlands

shēn tĭ bù wèi 身体部位
Lichaamsdelen
tóu 头
Hoofd
tóu fa 头发
Haar
liăn 脸
Gezicht
é tóu 额头
Voorhoofd
méi mao 眉毛
Wenkbrauw
jié máo 睫毛
Wimpers
yăn jing 眼睛
Oog
bí zi 鼻子
Neus
miàn jiá 面颊
Wang
ĕr duo 耳朵
Oor