Nederlands Chinees Les 29 Woordenschat les

Chinees :: Les 29. Weer en seizoenen

loading

Woordenschat :: Chinees Nederlands

tiān qì zĕn me yàng 天气怎么样?
Hoe is het weer?
tiān qì rè 天气热
Het is heet
tiān qì lĕng 天气冷
Het is koud
qíng tiān 晴天
Het is zonnig
yīn tiān 阴天
Het is bewolkt
cháo shī de 潮湿的
Het is vochtig
xià yŭ 下雨
Het regent
xià xuĕ 下雪
Het sneeuwt
guā fēng 刮风
Het waait
tiān qì hĕn zāo 天气很糟
Het is onguur
qì wēn shì duō shăo 气温是多少?
Wat is de temperatuur?
jì jié 季节
Seizoenen
dōng jì 冬季
Winter
xià jì 夏季
Zomer
chūn jì 春季
Lente
qiū jì 秋季
Herfst