Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Chinees :: Les 22 Mensen: Meisjes en jongens

Woordenschat

Jongen
nán hái 男孩
Meisje
nǚ hái 女孩
Vrouw
nǚ rén 女人
Man
nán rén 男人
Vriend
nán péng you 男朋友
Vriendin
nǚ péng you 女朋友
Nicht
biăo jiĕ mèi 表姐妹
Neef
biăo xiōng dì 表兄弟
Tante
ā yí 阿姨
Oom
shū shu 叔叔
Vrouw
qī zi 妻子
Man
zhàng fu 丈夫