Nederlands Chinees Les 22 Woordenschat les

Chinees :: Les 22. Mensen: Meisjes en jongens

loading

Woordenschat :: Chinees Nederlands

nán hái 男孩
Jongen
nǚ hái 女孩
Meisje
nǚ rén 女人
Vrouw
nán rén 男人
Man
nán péng you 男朋友
Vriend
nǚ péng you 女朋友
Vriendin
biăo jiĕ mèi 表姐妹
Nicht
biăo xiōng dì 表兄弟
Neef
ā yí 阿姨
Tante
shū shu 叔叔
Oom
qī zi 妻子
Vrouw
zhàng fu 丈夫
Man