Nederlands Chinees Les 18 Woordenschat les

Chinees :: Les 18. Routebeschrijving: Waar?

loading

Woordenschat :: Chinees Nederlands

hòu mian 后面
Achter de
qián miàn 前面
Voor de
páng biān 旁边
Naast
yòu bian dì yī gè mén 右边第一个门
Eerste deur aan de rechter kant
zài dì sì gè dēng chŭ yòu zhuăn 在第四个灯处右转
Bij het vierde stoplicht naar rechts
nĭ míng bai wŏ de yì si mā 你明白我的意思吗?
Begrijp je me?
bĕi fāng 北方
Noord
xī fāng 西方
West
nán fāng 南方
Zuid
dōng fāng 东方
Oost
xiàng yòu biān 向右边
Naar rechts
xiàng zuŏ biān 向左边
Naar links
yŏu diàn tī mā 有电梯吗?
Is er een lift?
lóu tī zài nă lĭ 楼梯在哪里?
Waar is de trap?
cháo nă ge fāng xiàng 朝哪个方向?
In welke richting?
zuŏ biān de dì èr gè mén 左边的第二个门
Tweede deur aan de linker kant
zài guăi jiăo chŭ xiàng zuŏ guăi 在拐角处向左拐
Bij de hoek naar links