Nederlands Chinees Les 4 Woordenschat les

Chinees :: Les 4. Begin: Alstublieft en dank u

loading

Woordenschat :: Chinees Nederlands

qĭng 请
Alsjeblieft
xiè xie 谢谢
Dank je wel
bù kè qi 不客气
Graag gedaan
shēng rì kuài lè 生日快乐
Prettige verjaardag
zhù hè 祝贺
Gefeliciteerd
hăo yùn 好运
Veel geluk
nĭ de míng zi shì shén me 你的名字是什么?
Wat is jouw naam?
wŏ méi yŏu tīng qīng chŭ nĭ de míng zi nĭ néng zài shuō yī biàn mā 我没有听清楚你的名字,你能再说一遍吗
Pardon, ik heb je naam niet gehoord
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Aangenaam kennis te maken
nĭ cóng nă lĭ lái 你从哪里来?
Waar kom je vandaan?
wŏ cóng niŭ yuē lái 我从纽约来
Ik kom uit New York