Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Engels :: Les 108 Computer: E-mail termen

Woordenschat

Woorden inpakken
Word wrap
Cyberspace
Cyberspace
E-mail adres
Email address
Adresboek
Address book
Ontvanger
Recipient
Spam
Spam
Beantwoorden aan allen
Reply to all
Bijgevoegde documenten
Attached files
Bijvoegen
Attach
Berichtkoppen
Message headings
Onderwerp
Subject