Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Engels :: Les 87 Vakantie: Ik moet

Woordenschat

Ik ga even een stuk lopen
I am going for a walk
Ik hoef geen tv te kijken
I don’t need to watch television
Ik hoef de film niet te zien
I don’t need to watch the movie
Ik moet de computer gebruiken
I need to use the computer
Ik moet oversteken
I need to cross the street
Ik moet geld uitgeven
I need to spend money
Ik moet het per post sturen
I need to send it by mail
Ik moet in de rij staan
I need to stand in line
Ik hoef geen geld te storten bij de bank
I don’t need to deposit money into the bank