Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Engels :: Les 69 Voedsel: Kruidenierswinkel

Woordenschat

Kruidenier
Grocery store
De kruidenier is open
The grocery store is open
Winkelwagen
Shopping cart
Mandje
Basket
Heeft u rijst?
Do you have rice?
Kopen
Buy
Betalen
Pay
In welke gang?
In what aisle?
Slagerij
Butcher shop
Bakker
Bakery
Koken
Cook
Waar is het water?
Where is the water?
Dineer met de familie
Have dinner with the family
Ik heb honger
I am hungry
De tafel dekken
Set the table