Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Engels :: Les 53 Rond de stad: Op straat

Woordenschat

Straat
Street
Kruispunt
Intersection
Verkeersbord
Traffic sign
Hoek
Corner
Straatlantaarn
Streetlight
Stoplicht
Traffic light
Voetganger
Pedestrian
Hoofdstraat
Avenue
Oversteekplaats
Crosswalk
Stoep
Sidewalk
Toiletten
Toilets
Badkamer
Bathroom