Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Engels :: Les 50 Hotel: Nood uitdrukkingen

Woordenschat

Kijk
Look
Luister
Listen
Kijk uit
Watch out
Brand
Fire
Ga hier weg
Get out of here
Help
Help
Help me
Help me
Snel
Hurry
Stop
Stop
Politie
Police
Het is een noodgeval
It is an emergency