Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Engels :: Les 31 Antoniemen: Gemakkelijk / moeilijk

Woordenschat

Makkelijk
Easy
Moeilijk
Difficult
Zelfde
Same
Anders
Different
Trekken
Pull
Duwen
Push
Weinig
Few
Veel
Many
Lang
Long
Kort
Short
Niets
Nothing
Iets
Something