Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Engels :: Les 28 Tijd: Afspraak

Woordenschat

Welke dag?
What day?
Welke maand?
What month?
Wanneer?
When?
Hoe laat is jouw afspraak?
When is your appointment?
Maak me wakker om 8 uur
Wake me up at 8
Naderhand
Afterward
Altijd
Always
Kunnen wij er morgen over praten?
Can we talk about it tomorrow?
Voordat
Before
Vroeg
Early
Later
Later
Vele malen
Many times
Nooit
Never
Nu
Now
Eens
Once
Soms
Sometimes
Gauw
Soon