Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Engels :: Les 7 Begin: Ik

Woordenschat

Ik ben
I am
Is
Is
En
And
Omdat
Because
Maar
But
Of
Or
In
In
Zonder
Without
Bij
At