Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Engels :: Les 3 Begin: Spreek langzamer

Woordenschat

Spreek langzaam
Speak slowly
Ik begrijp het niet
I don't understand
Begrijp jij het?
Do you understand?
Natuurlijk
Sure
Herhaal, alsjeblieft
Repeat, please
Nog een keer
Again
Woord voor woord
Word by word
Langzaam
Slowly
Hoe zeg je?
How do you say?
Wat betekent dat?
What does it mean?
Wat heb je gezegd?
What did you say?
Heb je een vraag?
Do you have a question?