Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Engels :: Les 2 Begin: Ik spreek een beetje

Woordenschat

Spreekt u Engels?
Do you speak English?
Ja, een klein beetje
Yes, a little
Ja
Yes
Nee
No
Aangenaam kennis met u te maken
Nice to meet you
Fijn om je te zien
Nice to see you
Mijnheer
Mr.
Mevrouw
Mrs.
Mejuffrouw
Miss