Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Portugees :: Les 14 Nummers: 100 tot 1000

Woordenschat

Honderd
Cem
Tweehonderd
Duzentos
Driehonderd
Trezentos
Vierhonderd
Quatrocentos
Vijfhonderd
Quinhentos
Zeshonderd
Seiscentos
Zevenhonderd
Setecentos
Achthonderd
Oitocentos
Negenhonderd
Novecentos
Duizend
Mil