Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Frans :: Les 101 Werk: Het aanvragen van werkk

Woordenschat

Ik zoek een baan
Je cherche un emploi
Mag ik jouw CV zien?
Puis-je voir votre C.V.?
Hier is mijn CV
Voici mon C.V.
Zijn er referenties waar ik contact mee op kan nemen?
Avez-vous des références que je puisse contacter?
Hier is een lijst met referenties
Voici la liste de mes références
Hoeveel ervaring heb je?
Combien d’expérience avez-vous?
Hoe lang werk je al in deze sector?
Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce domaine?
Drie jaar
Trois ans
Ik ben van de middelbare school afgestudeert
Je suis diplômé de l’enseignement secondaire
Ik ben van de universiteit afgestudeert
J’ai un diplôme universitaire
Ik zoek een deeltijd baan
Je cherche un mi-temps
Ik wil graag een volledige werkweek werken
J’aimerais travailler à temps plein
Biedt u ziekenkostenverzekering aan?
Offrez-vous une assurance médicale?
Ja, na zes maanden hier werken
Oui, après six mois d'emploi