Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Frans :: Les 95 Gezondheid: Praten met de dokter

Woordenschat

Heb je krukken?
Avez-vous des béquilles?
Verstuikt
Entorse (la)
Je hebt een bot gebroken
Vous avez une fracture
Ik heb medicijnen nodig voor de pijn
J'ai besoin d'un antidouleur
Ik heb geen hoge bloeddruk
Je ne fais pas d’hypertension
Ik ben zwanger
Je suis enceinte
Ik heb uitslag
J’ai des plaques rouges
De snee is geïnfecteerd
La blessure est infectée
Kijk naar de kneuzing
Regardez ce bleu
Griep
Grippe (la)
Ik ben verkouden
J’ai un rhume
Ik heb rillingen
J’ai des frissons
Waar doet het pijn?
Où avez-vous mal?
Overal
Partout
Hoe lang voel je je al zo?
Depuis combien êtes-vous dans cet état?
Ik voel me al drie dagen zo
Je me sens comme ça depuis trois jours
Neem je medicijnen?
Prenez-vous des médicaments?
Ja, voor mijn hart
Oui, pour le cœur