Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Frans :: Les 84 Strand: Kijk uit voor de onderstroom

Woordenschat

Is er een strandmeester?
Y a-t-il un maître nageur?
Tijdens welke tijden?
À quelles heures?
Is het veilig voor kinderen?
Est-ce sûr pour les enfants?
Is het veilig hier te zwemmen?
Peut-on se baigner ici sans risques?
Kunnen we hier zwemmen?
Peut-on se baigner ici?
Is het water koud?
Est-ce que l’eau est froide?
Kunnen we hier duiken zonder gevaar?
Peut-on plonger ici sans risques?
Is er een gevaarlijke onderstroom?
Y a-t-il un courant sous-marin dangereux?
Hoe laat is het vloed?
À quelle heure est la marée haute?
Hoe laat is het eb?
À quelle heure est la marée basse?
Is er een sterke stroming?
Est-ce que le courant est fort?
Hoe kom ik bij het eiland?
Comment faire pour aller sur l'île?
Is er een boot die ons ernaar toe kan nemen?
Y a-t-il un bateau qui puisse nous y emmener?