Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Frans :: Les 47 Hotel: Benodigdheden

Woordenschat

Waar is de lift?
Où est l’ascenseur?
Ik zou graag de leidinggevende spreken
Je voudrais parler à la direction
De douche werkt niet
La douche ne fonctionne pas
De kamer heeft geen dekens
Il n’y a pas de couvertures dans la chambre
Kunt u me nog een kussen brengen?
Pourriez-vous m’apporter un autre oreiller?
Onze kamer is niet schoongemaakt
Notre chambre n’a pas été nettoyée
We hebben handdoeken nodig voor het zwembad
Nous avons besoin de serviettes pour la piscine
Er is geen warm water
Il n’y a pas d’eau chaude
Ik hou niet van deze kamer
Je n’aime pas cette chambre
We hebben een gekoelde kamer nodig
Nous voulons une chambre climatisée
Ik heb geen reservering
Je n’ai pas de réservation