Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Frans :: Les 44 Reizen: Waar ga je heen?

Woordenschat

Waar ga je naartoe?
Où allez-vous?
Hoeveel tassen heb je?
Combien de pièces de bagage avez-vous?
Ik ga op vakantie
Je vais en vacances
Ik ga op zakenreis
Je vais en voyage d’affaires
Welke vertrekhal moet je naartoe?
Quel terminal cherchez-vous?
Ik zou graag een gangpadstoel willen hebben
J’aimerais une place côté couloir
Ik wil een stoel bij het raam hebben alstublieft
J’aimerais une place côté hublot
Waarom heeft het vliegtuig vertraging?
Pourquoi l’avion a-t-il été retardé?
Doe uw veiligheidsgordel om
Attachez vos ceintures
Ik zoek vertekhal A
Je cherche le terminal A
Mag ik een deken?
Puis-je avoir une couverture?
Hoe laat landen we?
À quelle heure allons-nous atterrir?
Vertrekhal B is voor internationaale vluchten
Le terminal B est réservé aux vols internationaux