Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Frans :: Les 7 Begin: Ik

Woordenschat

Ik ben
Je suis
Is
Est
En
Et
Omdat
Parce que
Maar
Mais
Of
Ou
In
Dans
Zonder
Sans
Bij
À