Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Frans :: Les 5 Begin: Voornaamwoorden

Woordenschat

Ik
Je
Jij
Tu
U
Vous
Hij
Il
Zij
Elle
Wij
Nous
Jullie
Vous
Zij
Ils
Mijn
Mon
Jouw
Ton
Zijn
Son
Haar
Son
Dit
Ce
Deze
Ces
Die
Ces