Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Frans :: Les 2 Begin: Ik spreek een beetje

Woordenschat

Spreekt u Engels?
Parlez-vous anglais?
Ja, een klein beetje
Oui, un peu
Ja
Oui
Nee
Non
Aangenaam kennis met u te maken
Enchanté
Fijn om je te zien
Content de vous voir
Mijnheer
Monsieur
Mevrouw
Madame
Mejuffrouw
Mademoiselle