Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Duits :: Les 5 Begin: Voornaamwoorden

Woordenschat

Ik
Ich
Jij
Du
U
Sie
Hij
Er
Zij
Sie
Wij
Wir
Jullie
Ihr
Zij
Sie
Mijn
Mein
Jouw
Dein
Zijn
Sein
Haar
Ihr
Dit
Diese
Dat
Jene
Deze
Diese
Die
Jene