Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Duits :: Les 2 Begin: Ik spreek een beetje

Woordenschat

Spreekt u Engels?
Sprechen Sie Englisch?
Ja, een klein beetje
Ja etwas
Ja
Ja
Nee
Nein
Aangenaam kennis met u te maken
Freut mich, Sie kennen zu lernen
Fijn om je te zien
Freut mich, Sie zu sehen
Mijnheer
Herr
Mevrouw
Frau
Mejuffrouw
Fräulein