Nederlands Spaans Les 14 Woordenschat les

Spaans :: Les 14. Nummers: 100 tot 1000

loading

Woordenschat :: Spaans Nederlands

Cien
Honderd
Doscientos
Tweehonderd
Trescientos
Driehonderd
Cuatrocientos
Vierhonderd
Quinientos
Vijfhonderd
Seiscientos
Zeshonderd
Setecientos
Zevenhonderd
Ochocientos
Achthonderd
Novecientos
Negenhonderd
Mil
Duizend