Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Spaans :: Les 14 Nummers: 100 tot 1000

Woordenschat

Honderd
Cien
Tweehonderd
Doscientos
Driehonderd
Trescientos
Vierhonderd
Cuatrocientos
Vijfhonderd
Quinientos
Zeshonderd
Seiscientos
Zevenhonderd
Setecientos
Achthonderd
Ochocientos
Negenhonderd
Novecientos
Duizend
Mil