Uitspraakles Studiekaarten Woordenschatquiz Boter, kaas en eieren Memory Luisterquiz

Nummers

Woordenschat

Nul
Cero
Een
Uno
Twee
Dos
Drie
Tres
Vier
Cuatro
Vijf
Cinco
Zes
Seis
Zeven
Siete
Acht
Ocho
Negen
Nueve
Tien
Diez
Elf
Once
Twaalf
Doce
Dertien
Trece
Veertien
Catorce
Vijftien
Quince
Zestien
Dieciséis
Zeventien
Diecisiete
Achttien
Dieciocho
Negentien
Diecinueve
Twintig
Veinte