Pelajaran perbendaharaan kata Kad Flash Permainan padanan Tic-tac-toe Permainan memori Permainan mendengar

Inggeris :: Pelajaran 105 Pekerjaan: Istilah navigasi

Perbendaharaan kata

Kembali
Back
Majukan
Forward
Simpan
Save
Muat turun
Download
Jalankan
Run (execute)
Klik
Click
Seret
Drag
Lepas
Drop
Dikemas kini
Updated
Kemas kini
Update
Menu turun ke bawah
Drop down menu
Berhenti
Stop