Pelajaran perbendaharaan kata Kad Flash Permainan padanan Tic-tac-toe Permainan memori Permainan mendengar

Inggeris :: Pelajaran 28 Masa: Janji temu

Perbendaharaan kata

Hari apa?
What day?
Bulan apa?
What month?
Bila?
When?
Bila masa janji temu anda?
When is your appointment?
Kejutkan saya pada pukul 8
Wake me up at 8
Selepas itu
Afterward
Boleh kita bercakap mengenainya esok?
Can we talk about it tomorrow?
Sentiasa
Always
Sebelum
Before
Awal
Early
Kemudian
Later
Banyak kali
Many times
Jangan sekali-kali
Never
Sekarang
Now
Sebaik sahaja
Once
Kadang-kadang
Sometimes
Tidak lama lagi
Soon