Pelajaran perbendaharaan kata Kad Flash Permainan padanan Tic-tac-toe Permainan memori Permainan mendengar

Jepun :: Pelajaran 97 Pejabat: Peralatan

Perbendaharaan kata

Mesin faks
fakkusu ki ファックス機
Mesin salinan
kopiー ki コピー機
Telefon
denwa 電話
Mesin taip
taipuraitaー タイプライター
Projektor
purojekutaー プロジェクター
Komputer
konpyuーta コンピュータ
Skrin
gamen 画面
Pencetak berfungsikah?
purinta ga dousa shi te i masu ka プリンタが動作していますか?
Cakera
disuku ディスク
Kalkulator
dentaku 電卓