Лекции по изговор Студиски картички Квиз по вокабулар Икс-нула Меморија Квиз по слушање

Кинески :: Лекција 4 Почеток: Ве молиме и ви благодарам

Вокабулар

Ве молам
qĭng 请
Ви благодарам
xiè xie 谢谢
Повелете и другпат
bù kè qi 不客气
Среќен роденден
shēng rì kuài lè 生日快乐
Честитки
zhù hè 祝贺
Со среќа
hăo yùn 好运
Како се викате?
nĭ de míng zi shì shén me 你的名字是什么?
Простете, не ви го слушнав името
wŏ méi yŏu tīng qīng chŭ nĭ de míng zi nĭ néng zài shuō yī biàn mā 我没有听清楚你的名字,你能再说一遍吗
Мило ми е што се запознавме
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Од каде сте?
nĭ cóng nă lĭ lái 你从哪里来?
Јас сум од Њујорк
wŏ cóng niŭ yuē lái 我从纽约来