Лекции по изговор Студиски картички Квиз по вокабулар Икс-нула Меморија Квиз по слушање

Англиски :: Лекција 88 Одмор: Основни активности

Вокабулар

Сакам да играм дама
I like to play checkers
Сакам да играм карти
I want to play cards
Не сакам да играм шах
I don’t like to play chess
Не треба да одам во ресторанот
I don’t need to go to the restaurant
Сакам да летам змеј
I like to fly a kite
Не сакам да планинарам
I don’t like mountain climbing
Сакам да возам велосипед
I like to ride a bike
Не сакам да играм видеоигри
I don’t want to play video games
Сакам да танцувам
I like to dance
Сакам да играм
I like to play
Треба да се вратам дома
I need to go back home
Треба да одам на спиење
I need to go to sleep
Сакам да пишувам поеми
I like to write poems

Повеќе лекции по англиски