Лекции по изговор Студиски картички Квиз по вокабулар Икс-нула Меморија Квиз по слушање

Англиски :: Лекција 43 Патување: Каде е мојот багаж?

Вокабулар

Дел за пријавување на багажот
Baggage claim area
Подвижна лента
Conveyor belt
Количка за багаж
Baggage cart
Багажен билет
Baggage claim ticket
Изгубен багаж
Lost baggage
Изгубено и најдено
Lost and found
Портир
Porter
Лифт
Elevator
Ескалатор
Moving walkway
Влез
Entrance
Излез
Exit
Размена на пари
Money exchange
Автобуска станица
Bus stop
Изнајмување на автомобили
Car rental