Лекции по изговор Студиски картички Квиз по вокабулар Икс-нула Меморија Квиз по слушање

Англиски :: Лекција 31 Спротивности: Лесно / тешко

Вокабулар

Лесно
Easy
Тешко
Difficult
Исто
Same
Различно
Different
Повлечи
Pull
Турни
Push
Неколку
Few
Многу
Many
Долго
Long
Кратко
Short
Ништо
Nothing
Нешто
Something

Повеќе лекции по англиски