Лекции по изговор Студиски картички Квиз по вокабулар Икс-нула Меморија Квиз по слушање

Француски :: Лекција 69 Храна: Бакалница

Вокабулар

Бакалница
Épicerie (la)
Бакалницата е отворена
L’épicerie est ouverte
Количка
Caddie (le)
Кошница
Panier (le)
Дали имате ориз?
Avez-vous du riz?
Купува
Acheter
Плаќа
Payer
На која уличка?
À quel rayon?
Месарница
Boucherie (la)
Пекарница
Boulangerie-pâtisserie (la)
Готви
Cuisiner
Каде е водата?
Où puis-je trouver l’eau?
Вечераат со семејството
Dîner en famille
Јас сум гладен
J’ai faim
Поставете ја масата
Mettre la table