Лекции по изговор Студиски картички Квиз по вокабулар Икс-нула Меморија Квиз по слушање

Германски :: Лекција 104 Вработување: Сурфање на интернет

Вокабулар

Почетната страница
Homepage (die)
Постави
Hochladen
Избери
Auswählen
Папка
Ordner (der)
Алатник
Werkzeugleiste (die)
Оди назад
Zurück
На (@)
At (@)
Коса црта (/)
Schrägstrich (der)
Две точки (:)
Doppelpunkt (der)