Лекции по изговор Студиски картички Квиз по вокабулар Икс-нула Меморија Квиз по слушање

Германски :: Лекција 102 Вработување: Барање работа

Вокабулар

Дали имате работна дозвола?
Haben Sie eine Arbeitserlaubnis?
Јас имам работна дозвола
Ich habe eine Arbeitserlaubnis
Јас немам работна дозвола
Ich habe keine Arbeitserlaubnis
Кога можете да започнете?
Wann können Sie anfangen?
Ќе ви плаќам неделно
Ich zahle wöchentlich
Месечно
Monatlich
Бидете тука во 08:00
Seien Sie um acht Uhr morgens hier
Работата завршува во 16:30
Die Arbeitszeit endet um vieruhrdreißig
Саботите и неделите ви се слободни
Sie haben samstags und sonntags frei
Ќе носите униформа
Sie müssen Berufskleidung tragen
Тоа се прави вака
Machen Sie es so