Лекции по изговор Студиски картички Квиз по вокабулар Икс-нула Меморија Квиз по слушање

Германски :: Лекција 23 Луѓе: Пријатели

Вокабулар

Сосед
Nachbar (der)
Сосетка
Nachbarin (die)
Пријател
Freund (der)
Пријателка
Freundin (die)
Дали сте во брак?
Sind Sie verheiratet?
Колку долго сте во брак?
Wie lange sind Sie schon verheiratet?
Девојка ли ти е?
Ist das Ihre Freundin?
Дечко ли ти е?
Ist das Ihr Freund?