Лекции по изговор Студиски картички Квиз по вокабулар Икс-нула Меморија Квиз по слушање

Германски :: Лекција 12 Броеви: 21 до 30

Вокабулар

дваесет и еден
Einundzwanzig
дваесет и два
Zweiundzwanzig
дваесет и три
Dreiundzwanzig
дваесет и четири
Vierundzwanzig
дваесет и пет
Fünfundzwanzig
дваесет и шест
Sechsundzwanzig
дваесет и седум
Siebenundzwanzig
дваесет и осум
Achtundzwanzig
дваесет и девет
Neunundzwanzig
триесет
Dreißig