Лекции по изговор Студиски картички Квиз по вокабулар Икс-нула Меморија Квиз по слушање

Германски :: Лекција 2 Почеток: Јас зборувам малку

Вокабулар

Зборувате ли англиски?
Sprechen Sie Englisch?
Да, малку
Ja etwas
Да
Ja
Не
Nein
Мило ми е
Freut mich, Sie kennen zu lernen
Мило ми е што се видовме
Freut mich, Sie zu sehen
Г-дин
Herr
Г-ѓа
Frau
Г-ца
Fräulein