Лекции по изговор Студиски картички Квиз по вокабулар Икс-нула Меморија Квиз по слушање

Холандски :: Лекција 45 Патување: Пристигнување на вашата дестинација

Вокабулар

Добредојдовте
Welkom
Ова е мојот пасош
Hier is mijn paspoort
Дали имате нешто да пријавите?
Heb je iets om aan te geven?
Да, имам нешто да пријавам
Ja, ik heb iets om aan te geven
Не, немам ништо за пријавување
Nee, ik heb niets om aan te geven
Овде сум службено
Ik ben hier voor zaken
Овде сум на одмор
Ik ben hier op vakantie
Ќе бидам тука една недела
Ik zal hier een week zijn
Каде можам да го пријавам својот багаж?
Waar kan ik mijn baggage ophalen?
Престојувам во хотелот Мариот
Ik verblijf in het Marriott hotel
Каде е царината?
Waar is de douane?
Ќе може ли да ми помогнете со торбите?
Kunt u me alstublieft helpen met mijn bagage?
Дали може да го видам вашиот багажен билет?
Kan ik uw baggage afhaal bon zien?